بي احتياطي در حفر چاه منجر به فوت كارگر شد

بي احتياطي در حفر چاه منجر به فوت كارگر شد


بي احتياطي در حفر چاه منجر به فوت كارگر شد

بي احتياطي در حفر يك حلقه چاه جذبي در منطقه حسين آباد يسماني منجر به ريزش و فوت مقني 16  ساله از تبعه افغان  شد .

رخداد اين حادثه در روز هيجدهم دي ساعت 13:23 به سامانه 125 اين سازمان اطلاع رساني و گروه امدا د و نجات  از ايستگاه  شماره 6 به محل اعزام فوق گرديد.

    بر اساس گزارش روابط عمومي ،  پرسنل اين سازمان   در بدو ورود با كشيدن نوار خطر در محدوده عمليات اقدام به تخليه خاك نمودند ولي به علت سست بودن خاك و ريزش ديواره هاي چاه ،  پس از 20 ساعت تلاش بي وقفه و استفاده از بيل مكانيكي  پرسنل آتش نشاني موفق شدند متوفي را در ساعت 10:30 روز بعد از عمق 8 متري به بيرون انتقال و تحويل  مقامات ذيربط  نمايند . 

آدرس کوتاه :