بي احتياطي در حفر چاه فاضلاب منجر به فوت كارگر شد

بي احتياطي در حفر چاه فاضلاب منجر به فوت كارگر شد


بي احتياطي در حفر چاه فاضلاب منجر به فوت كارگر شد

طبق اطلاع به مرکز فوريتهاي امداد و نجات در روز شنبه مورخ بيست و يكم دي ساعت 9:54 مبني  بر محبوس شدن مقني 45 ساله  تبعه افغان در  عمق 12 متري چاه فاضلاب در شهر شاهديه، پرسنل عملياتي از ايستگاه شماره 6 به محل اعزام  و ضمن ايمن سازي محل  با استفاده از تجهيزات امداد و نجات چاه ، موفق شدند وي را به بيرون منتقل نمايند .  

  پرسنل اورژانس حاضر در محل پس از معاينات اوليه  مرگ وي را تائيد نمودند .

آدرس کوتاه :