بي احتياطي در حفر چاه فاضلاب منجر به فوت كارگر شد

بي احتياطي در حفر چاه فاضلاب منجر به فوت كارگر شد

طبق اطلاع به مرکز فوريتهاي امداد و نجات در روز شنبه مورخ بيست و يكم دي ساعت 9:54 مبني  بر محبوس شدن مقني 45 ساله  تبعه افغان در  عمق 12 متري چاه فاضلاب در شهر شاهديه، پرسنل عملياتي از ايستگاه شماره 6 به محل اعزام  و ضمن ايمن سازي محل  با استفاده از تجهيزات امداد و نجات چاه ، موفق شدند وي را به بيرون منتقل نمايند .  

  پرسنل اورژانس حاضر در محل پس از معاينات اوليه  مرگ وي را تائيد نمودند .