به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزد مدیران عامل شرکت گرد باف وشرکت تعاونی چند منظوره

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزد مدیران عامل شرکت گرد باف وشرکت تعاونی چند منظوره


به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزد مدیران عامل شرکت گرد باف وشرکت تعاونی چند منظوره

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزد مدیران عامل شرکت گرد باف وشرکت تعاونی چند منظوره طی ارسال نامه از مدیر عامل وپرسنل عملیاتی این سازمان به دلیل حضور به موقع واقدام سریع  در اطفای حریق این شرکت که موجب جلوگیری از خسارتهای مالی بسیار سنگین گردید تشکر وقدردانی نمودند.