به جاماندن قابلمه آشپزي روي اجاق گاز روشن آشپزخانه را طعمه حريق كرد

به جاماندن قابلمه آشپزي روي اجاق گاز روشن آشپزخانه را طعمه حريق كرد


به جاماندن قابلمه آشپزي روي اجاق گاز روشن آشپزخانه را طعمه حريق كرد
به جاماندن قابلمه آشپزي روي اجاق گاز روشن آشپزخانه را طعمه حريق كرد
 
خانم خانه داري كه فراموش كرده بود قابلمه غذا را روي اجاق گاز جا گذاشته است به دليل سررفتن غذا روي اجاق گاز، آشپزخانه را طعمه حريق كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني با اطلاع به مركزرفوريتهاي امدادرساني سازمان آتش نشاني (125) بلافاصله پرسنل عملياتي ايستگاه شماره 2 سازمان درمحل حاضر و از گسترش آتش جلوگيري و آتش موجود را خاموش نمودند. رئيس ايستگاه شماره2 در اين باره گفت اينگونه حريقها كه در اثر بي احتياطي بوقوع مي پيوندد ميتواند به حريقهاي بزرگ و غير قابل كنترلي تبديل شود.ضمناً وي توصيه كرد در نحوه استفاده از اجاق گاز بايد نكات ايمني زير را توجه شود.
بایداز قراردادن ظروف آشپزي سنگين روي اجاق گاز پرهيز كرد.
اجاق گاز را بايد در محلي قرارداد كه در معرض باد طبیعی و مصنوعی نباشد.
باید از اجاق گازي استفاده نمود كه استاندارد بوده مجهز به ترموكوپل باشد .
اجاق گاز را بايد طوري روي گاز قرار داد كه سطح زير آن هموار بوده واحتمال واژگون شدن آن نباشد .
درضمن اگر اجاق گاز به هردليل طعمه حريق شد ابتدا بايد شير اصلي گاز را قطع نموده و با استفاده از خاموش كننده و يا انداختن پارچه مرطوب روي آن حریق را مهاركرد .