برگزاری کلاسهای آموزشی به شهروندان در یکماهه آخر سال

برگزاری کلاسهای آموزشی به شهروندان در یکماهه آخر سال
       به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد در راستاي ترويج فرهنگ ايمني وآموزش همگاني ،كارشناسان واحد آموزش سازمان آتش نشاني در يكماهه پايان سال اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزش تئوري و عملي در زمينه ايمني و آتش نشاني به دانش آموزان ، بسيجيان ، كارمندان و كارگران ادارات و صنايع و ... نموده اند .
 
   شايان ذكر است آموزشهاي ايمني و نحوه كار با خاموش كننده هاي آتش نشاني نقش بسزائي در كاهش حريق و حوادث و همچنين مقابله با حوادث احتمالي دارد . ح
 
·             روز خوش روز بدون حادثه است .
·             خطر در كمين است همواره ودرهمه جا مراقب باشيم
·             ايمن فكر كنيد و ايمن عمل كنيد