برگزاری کارگاه آموزشی اطفای حریق و جستجو

برگزاری کارگاه آموزشی اطفای حریق و جستجو


برگزاری کارگاه آموزشی اطفای حریق و جستجو

در راستاي گسترش فرهنگ ايمني و تقليل حوادث آتش سوزي ، كارگاه آموزشي اطفاي حريق و جستجو در محیط های سربسته و تاریک برای 12 نفر از پرسنل واحد ایمنی و آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی يزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئيس سازمان اظهار داشت : برگزاري اين كارگاه ها ، كه يكي از اهداف سازمان آتش نشاني يزد به حساب مي آيد ، براي افزايش ميزان آگاهي كاركنان اداره ها ، نهادها و سازمانهاي محتلف در خصوص ايمني و آشنايي بيشتر با حوادث و آتش سوزي هاي متفاوت اجرا مي شود تا بتوانند در صورت مواجه شدن با بحران ، واكنش درست و به موقعي از خود نشان دهند .

ميرشمسي به یک دوره آموزش 12 ساعته برای نيروهاي سیکل ترکیبی یزد اشاره كرد و افزود : اين افراد كلاس هاي آموزش تئوري و عملی خود را طي 2 روز متوالی یکشنبه و دوشنبه 3 و 4 دیماه در مركز آموزش سازمان گذراندند و ضمن آشنايي با وظايف سازمان آتش نشاني و چگونگي اطلاع رساني در موقع حوادث و آتش سوزي ها ، با راه هاي مهار آتش سوزي و جستجو در محیط های تاریک ، آشنا شدند .