برگزاری نشست هماهنگی و مقابله با حوادث بارندگی

برگزاری نشست هماهنگی و مقابله با حوادث بارندگی


برگزاری نشست هماهنگی و مقابله با حوادث بارندگی

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد در تاریخ هیجدهم آبان  جلسه ای  در خصوص بررسی راهکارهای مقابله با آبگرفتگی معابر و خیابانهای سطح شهر در ایام بارندگی  و تنظیم صورتجلسه و ارسال به سازمانها و واحدهای ذیربط  در ایستگاه شماره 5 برگزار  گردید.  این نشست  که با حضور  نماینده مدیریت بحران ، خدمات شهری شهرداری و مناطق 3 گانه شهرداری ، سازمانهای مرتبط، سرپرستان ایستگاهها تشکیل و مواردی از قبیل  ارزیابی و آمادگی پرسنل و تجهیزات ،  و همچنین مقابله با حوادث احتمالی  فصل سرما از قبیل  بارندگی، سیل، تگرگ و آبگرفتگی معابر و  ارائه آمارها و  بررسی تجهیزات آبکشی و همچنین حفر چاههای جذبی در نقاط خطر آفرين و بررسی سیل بندهای اطراف شهر  مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

ضمناً سازمان آتش نشانی آمادگی خود را در خصوص ارائه خدمات به همشهریان در ایام  بارندگی و آبگرفتگی معابر و ارائه آموزشهای لازم به همشهریان اعلام می دارد.

آدرس کوتاه :