برگزاری مسابقات آبکشی از منابع روباز

برگزاری مسابقات آبکشی از منابع روباز


برگزاری مسابقات آبکشی از منابع روباز

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، یک دوره مسابقات آبکشی از منابع روباز و حركت به سوي سیبل نشانه در روز یازدهم آبان در محوطه چمن هنرستان تربیت بدنی واقع در میدان شهید سلطان پناه – خیابان شهید دستغیب  برگزار گردید .

حميد صداقت مسئول تربيت بدني سازمان گفت : این پیکارها با حضور 6 تیم هفت نفره از ایستگاههای سطح شهر و با قضاوت 4 داور برگزار شد كه در پایان این مسابقات تیم ایستگاه شماره 5 با زمان53 ثانیه و 81 صدم ثانیه  به مقام اول و تیم ایستگاه شماره 3 و 9 به ترتیب ، مقام دوم و سوم این پيكارها دست یافتند .

سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان در اين خصوص اظهار داشت : هدف از برگزاری این مسابقات ارتقاء توان جسمی و علمي ، عملیاتی پرسنل مي ياشد،كه هر مدت يكبار با سناريوي يكي از رشته هاي ورزشي،عملياتي به منظور سنجش نيروها در عمليات اطفاي حريق يا امداد و نجات در بين نيروهاي عملياتي سازمان برگزار مي شود .

آدرس کوتاه :