برگزاری مراسم صبحگاه مشترک پرسنل سازمان آتش نشاني يزد

برگزاری مراسم صبحگاه مشترک پرسنل سازمان آتش نشاني يزد


برگزاری مراسم صبحگاه مشترک پرسنل سازمان آتش نشاني يزد

مراسم صبحگاه مشترک پرسنل ايستگاه هاي سازمان آتش نشاني يزد در روز یکشنبه هفدهم آبانماه سالجاری  با حضور اعضای محترم هیئت مدیره ، مدیر عامل سازمان ، و جمع کثیری از پرسنل اداری و عملیاتی سازمان براي اولين بار در ایستگاه شماره 5 برگزار شد . 

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد  این مراسم با حضور فرماندار يزد ، معاونت خدمات شهری برگزار و در ابتدا مهندس میرشمسی مدیرعامل سازمان به ایراد سخناني در خصوص برنامه هاي سازمان در آينده نزديك پرداخت .

وی با بیان اینکه آموزش و داشتن تجهیزات کافی نقش مهمی در مقابله با حریق و حادثه دارد ، بر نظم و انضباط در محیط كار تاکید نمود .

در ادامه آقای مهندس شاکری شمسی فرماندار يزد اظهار داشت : احساس خيلي خوبي دارم از اينكه مديرعامل سازمان مجدانه پيگير مسائل ايمني شهر و آسايش پرسنل است و از عملکرد خوب پرسنل نيز تقدیر و تشکر نمود .

اجرای ورزشهای باستانی و ورزش صبحگاهی از دیگر برنامه های این مراسم بود .

آدرس کوتاه :