برگزاری مراسم اهداي سردوشی

برگزاری مراسم اهداي سردوشی


برگزاری مراسم اهداي سردوشی

مراسم اهداي سردوشی به پرسنل سازمان آتش نشاني يزد  به مناسبت گرامیداشت روز 7 مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی در سالن همايش ساختمان مركزي سازمان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی این مراسم در صبح روز هفتم مهرماه ، و با حضور باشكوه مسئولين از جمله  فرمانداريزد ، مدیرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد، اعضاي شورای اسلامي شهر  برگزار شد .

اهداي  درجه سردوشی بر اساس سابقه کار ، ميزان  تحصیلات و درجه شهرداری  به 95 نفر از پرسنل اداری و عملیاتی اهداء گردید که درجات آتش نشانی از آتش نشان سوم  شروع و به
 فر آتش پاد ختم می شود

آدرس کوتاه :