برگزاری مانور دریل در بیمارستان گودرز

برگزاری مانور دریل در بیمارستان گودرز


برگزاری مانور دریل در بیمارستان گودرز

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد پرسنل سازمان آتش نشانی و اورژانس در مانور دریل شرکت نمودند.

بر اساس این گزارش این مانور با هدف آشنایی و آموزش پرسنل عملیاتی و تعامل با کارکنان بیمارستان گودرز در ساعت 10 صبح  روز نهم آبان در بخش داخلی بیمارستان  برگزار گردید 

در این مانور  پرسنل آتش نشانی با  حضور به موقع خود در محل حادثه واقع در خیابان سلمان شمالی ضمن ایمن سازی محل و تخلیه اضطراری افراد نسبت به اطفای حریق فرضی اقدام نمودند .