برگزاری مانور اطفاي حريق در بازار سنتي يزد

برگزاری مانور اطفاي حريق در بازار سنتي يزد


برگزاری مانور اطفاي حريق در بازار سنتي يزد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، محمد رضا رحيمي معاون عمليات سازمان  كه مسئوليت مانور را بر عهده داشت گفت : اين مانور رأس ساعت 13:33 روز بیست و هشتم مرداد با زمان صفر و بدون اطلاع قبلي  با محوریت معاونت آموزش و پيشگيري و با حضور بازرس سازمان به نحو مطلوب برگزار گردید .

وي افزود : در مانور مذكور 14 نفر پرسنل عملياتي ایستگاههای شماره   5 ،6 و 1  با 4 دستگاه خودروي سبك ويژه بافت قديم  و يكدستگاه موتور سيكلت پيشرو خود را به محل اين حادثه نمادين واقع بازار شاهزاده فاضل رساندند .

آتش پاد دوم سيد عباس ميرشمسي مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد با بيان اينكه هدف از برگزاري اين مانور شناسايي مشكلات ورودي هاي بازار و تردد خودروهاي آتش نشاني در مسير بازار اظهار داشت : سناريوي اين تمرين عملياتي چنين برنامه ريزي شده بود ، كه يك حجره فروش پنبه و الياف مصنوعي دچار آتش سوزي مي شود . كه متعاقب آن از طريق شهروندي ، رخداد اين حادثه به مركز فوريتهاي 125 اطلاع رساني مي شود و مانور آغاز مي گردد .

ميرشمسي افزود : از ديگر مزاياي اجراي اين مانور ، هماهنگي ايستگاه ها ، تامين آب مورد نياز و نحوه ي استفاده از ماده اطفايي آب با توجه به خشتي بودن معماري بازار و نيز تجمع مردم و بسته بودن مسير بازار  و ساير دسترسي ها مي باشد .