برگزاری مانور اطفاي حريق در بازار سنتي يزد

برگزاری مانور اطفاي حريق در بازار سنتي يزد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، محمد رضا رحيمي معاون عمليات سازمان  كه مسئوليت مانور را بر عهده داشت گفت : اين مانور رأس ساعت 13:33 روز بیست و هشتم مرداد با زمان صفر و بدون اطلاع قبلي  با محوریت معاونت آموزش و پيشگيري و با حضور بازرس سازمان به نحو مطلوب برگزار گردید .

وي افزود : در مانور مذكور 14 نفر پرسنل عملياتي ایستگاههای شماره   5 ،6 و 1  با 4 دستگاه خودروي سبك ويژه بافت قديم  و يكدستگاه موتور سيكلت پيشرو خود را به محل اين حادثه نمادين واقع بازار شاهزاده فاضل رساندند .

آتش پاد دوم سيد عباس ميرشمسي مديرعامل سازمان آتش نشاني يزد با بيان اينكه هدف از برگزاري اين مانور شناسايي مشكلات ورودي هاي بازار و تردد خودروهاي آتش نشاني در مسير بازار اظهار داشت : سناريوي اين تمرين عملياتي چنين برنامه ريزي شده بود ، كه يك حجره فروش پنبه و الياف مصنوعي دچار آتش سوزي مي شود . كه متعاقب آن از طريق شهروندي ، رخداد اين حادثه به مركز فوريتهاي 125 اطلاع رساني مي شود و مانور آغاز مي گردد .

ميرشمسي افزود : از ديگر مزاياي اجراي اين مانور ، هماهنگي ايستگاه ها ، تامين آب مورد نياز و نحوه ي استفاده از ماده اطفايي آب با توجه به خشتي بودن معماري بازار و نيز تجمع مردم و بسته بودن مسير بازار  و ساير دسترسي ها مي باشد .