برگزاری دومین مراسم صبحگاه مشترک در سازمان آتش نشاني يزد

برگزاری دومین مراسم صبحگاه مشترک در سازمان آتش نشاني يزد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، مراسم صبحگاه مشترک سازمان در روز دوشنبه بیست و یکم دیماه با حضور معاونت خدمات شهری و جمع کثیری از پرسنل عملیاتی و اداري سازمان در ایستگاه مركزي برگزار گردید .  

در ابتدا میرشمسی مدیر عامل سازمان ضمن تقدير و تشكر از عملكرد خوب پرسنل ، بر اجراي  شهرشناسی دقیق و بازديد و كنترل شيرهاي سطح شهر تأكيد و آموزش شهروندان در کاهش حریق و حادثه مهم دانست و تذكراتي مبني بر نظم و انضباط دراین محیط داد .

درادامه آقای مهندس امین مقدم . معاونت خدمات شهری با تقدیر و تشکر از مدیرعامل سازمان كه ماحصل عملكرد خوب پرسنل مي باشد ابراز خوشحالي نمود .

اجرای ورزش صبحگاهی و اهداء جايزة  نقدی به برندگان تيم اول تا سوم مسابقات والیبال بین ایستگاهی و تيم اول مسابقات  آبرسانی از دیگر برنامه های این مراسم بود .