برگزاری دومین مراسم صبحگاه مشترک در سازمان آتش نشاني يزد

برگزاری دومین مراسم صبحگاه مشترک در سازمان آتش نشاني يزد


برگزاری دومین مراسم صبحگاه مشترک در سازمان آتش نشاني يزد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، مراسم صبحگاه مشترک سازمان در روز دوشنبه بیست و یکم دیماه با حضور معاونت خدمات شهری و جمع کثیری از پرسنل عملیاتی و اداري سازمان در ایستگاه مركزي برگزار گردید .  

در ابتدا میرشمسی مدیر عامل سازمان ضمن تقدير و تشكر از عملكرد خوب پرسنل ، بر اجراي  شهرشناسی دقیق و بازديد و كنترل شيرهاي سطح شهر تأكيد و آموزش شهروندان در کاهش حریق و حادثه مهم دانست و تذكراتي مبني بر نظم و انضباط دراین محیط داد .

درادامه آقای مهندس امین مقدم . معاونت خدمات شهری با تقدیر و تشکر از مدیرعامل سازمان كه ماحصل عملكرد خوب پرسنل مي باشد ابراز خوشحالي نمود .

اجرای ورزش صبحگاهی و اهداء جايزة  نقدی به برندگان تيم اول تا سوم مسابقات والیبال بین ایستگاهی و تيم اول مسابقات  آبرسانی از دیگر برنامه های این مراسم بود . 

آدرس کوتاه :