برگزاری دوره کمکهای اولیه ویژه معاون و مدیران عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد

برگزاری دوره کمکهای اولیه ویژه معاون و مدیران عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد


برگزاری دوره کمکهای اولیه ویژه معاون و مدیران عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد

به گزارش واحد آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، این کلاس در تاریخ 13/10/94 در مرکز آموزش سازمان آتش نشانی واقع در ایستگاه شماره 9 با حضور معاونت عملیات و رئیس ایستگاهها برگزار گردید .

شيما وكيلي مسئول آموزش سازمان گفت : این دوره که توسط آقای سپهری مدرس بیمارستان شهید صدوقی یزد تدریس می شد ، مبانی اولیه و پیشرفته کمکهای اولیه به صورت تئوري و عملی انجام گرفت .

وي افزود : هدف از برگزاری این دوره یادآوری و آموزش به روز کمکهای اولیه به پرسنل سازمان جهت خدمت رسانی هر چه بهتر و دقیق تر به شهروندان عزیز می باشد .