برگزاری دوره تخصصی کف و کفسازها وکار با پمپ ها

برگزاری دوره تخصصی کف و کفسازها وکار با پمپ ها


برگزاری دوره تخصصی کف و کفسازها وکار با پمپ ها

پرسنل آتش نشانی شهرداری مهریز و سیکل ترکیبی کارخانه کندله سازی اردکان ، دوره آموزش  تخصصی کف و کفسازها وکار با پمپ ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، شیما وکیلی مسئول آموزش سازمان گفت : يك دوره آموزشي3 ساعته امروز سه شنبه 10 بهمن ماه برای 10 نفر از پرسنل آتش نشانی شهرداری مهریز و نیروگاه سیکل ترکیبی کارخانه کندله سازی اردکان ، دوره تخصصی کف و کفسازها وکار با پمپ ها برگزار شد.

وی افزود: شركت كنندگان ، ضمن آشنايي با اصول ايمني و راه هاي مقابله با انواع آتشسوزي ها کار با توربکس و انواع پمپها را همراه با رعايت اصول ايمني فرا گرفتند

آدرس کوتاه :