برگزاری دوره آموزشی موارد ایمنی برای شهروندان

برگزاری دوره آموزشی موارد ایمنی برای شهروندان


برگزاری دوره آموزشی موارد ایمنی برای شهروندان

شهروندان موارد ایمنی و آتش نشانی را زیر نظر مربیان آموزش آتش نشانی يزد فرا گرفتند.

به گزارش معاون آموزش و پيشگيري سازمان آتش نشاني يزد ،در راستای آموزش موارد ایمنی به شهروندان، مربیان آموزش ديشب بيست و سوم شهريور با حضور در پارك هفتم تير از شهروندان حاضر در پارك با روش صحیح استفاده از خاموش كننده های دستی در زمان بروز آتش سوزی ها، چگونگی خروج از منازل در زمان بروز حوادث، نحوه تماس با سامانه 125 و آدرس دهی محل حادثه آشنا کردند