برگزاری دوره آموزشی تخصصي براي 12 نفر از پرسنل آتش نشانی يزد

برگزاری دوره آموزشی تخصصي براي 12 نفر از پرسنل آتش نشانی يزد

به گزارش واحد آموزش و پيشگيري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، تعداد 12 نفر از پرسنل عملياتي سازمان ديروز جمعه مورخ دوم بهمن ماه جهت شركت در دوره هاي آموزشي تخصصی به تهران اعزام شدند .

این دوره آموزشی كه تا بیست و دوم بهمن ماه در مرکز آموزش صالح آباد تهران زير نظر مربیان مجرب در 3 رشته رفتار شناسی حریق ، تهویه و مدیریت فرماندهی به صورت تئوري و عملي ادامه دارد با حضور پرشور نيروهاي عملياتي سازمان مواجه شد .

 هدف از برگزاری این دوره ، ارتقاء سطح علمی ، تعامل و همکاری و همچنين استفاده از تجربیات سازمان آتش نشانی تهران  می باشد .