برگزاری جلسه فرماندهان با مدیر عامل سازمان

برگزاری جلسه فرماندهان با مدیر عامل سازمان


برگزاری جلسه فرماندهان با مدیر عامل سازمان

اولین جلسسه مدیر عامل با فرماندهان ایستگاهها در سال جاری  در تاریخ بیست و چهارم و بیست پنجم اردیبهشت ماه  در دفتر مدیر عامل برگزار شد .

در ابتدای این جلسه  سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان  ضمن خوش آمد گویی  به حضار ،  در خصوص آراستگی  ظاهری در ایستگاهها ، مدیریت صحیح حریق ، برنامه ریزی فرماندهان و همچنین  استخدام پرسنل جدید مطالبی را  ایراد نمودند .

در این نشست  در خصوص تقویت بیسیم های ثابت و سیار خودروها و ایستگاهها  ، برنامه ریزی جهت ورزش پرسنل طبق برنامه سین ، اجرای مانورهای امداد و نجات ، خرید ترید میل جهت ایستگاها ، تامین خودروي ویژه حمل تشک نجات ، آموزش به پرسنل جدید و دیگر موارد مطرح شده  تصمیماتی اتخاذ گردید .

در پایان جلسه مدیر عامل   به سوالات مطرح شده ازسوی فرماندهان در مورد رفع ابهامات موجود پاسخ داد .