برگزاری جلسه ارزیابی مانور عملیاتی

برگزاری جلسه ارزیابی مانور عملیاتی


برگزاری جلسه ارزیابی مانور عملیاتی

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان كه مسئوليت نيروهاي آتش نشاني در مانور عملیاتی  بر عهده داشت گفت : بعد از پایان مانور عملیاتی اطفای حریق و امداد و نجات در شرکت آب منطقه ای یزد طی تشکیل یک گردهمایی به نقاط قوت و ضعف ساختمانها و نیز نحوه عملکرد نیروهای آن شرکت در این مانور به گفت و شنود پرداخته شد.

رحیمی افزود : نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی یزد نیز بعد از پایان این تمرین عملیاتی در ایستگاه شماره 9 سازمان حضور یافته و نحوه عملکرد خود را به مقیاس ارزیابی قرار داده و به نقاط قوت وضعف این مانور عملیاتی پرداختند.