برگزاری جلسات هيئت مدیره درایستگاههای سازمان

برگزاری جلسات هيئت مدیره درایستگاههای سازمان


برگزاری جلسات هيئت مدیره درایستگاههای سازمان

جلسات دوره ای هیئت مدیره در ایستگاههای 9 گانه سازمان برگزار می شود .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : به منظور تعامل و همفکری اعضاي هيئت مديره با پرسنل عملیاتی، مقرر شده سازمان جلسات هیئت مدیره را هر نوبت در داخل يكي از ایستگاه ها برگزار نمايد .

وي افزود در اين راستا : جلسه قبلي در ایستگاه شماره 2 و جلسه امروز پانزدهم آذز ماه در ایستگاه شماره 3 برگزار شد