برگزاری تست عملیاتی و آمادگی جسمانی پرسنل عملياتي مربوط به 6 ماهه دوم سالجاري

برگزاری تست عملیاتی و آمادگی جسمانی پرسنل عملياتي مربوط به 6 ماهه دوم سالجاري


برگزاری تست عملیاتی و آمادگی جسمانی پرسنل عملياتي مربوط به 6 ماهه دوم سالجاري

تست آمادگي جسماني از پرسنل عملیاتی آتش نشانی یزد در  روزهاي 15 لغايت 17 اسفند ماه در سالن باشگاه پاس با داوري كارشناسان تربيت بدني برگزار گردید  .

حميد صداقت مسئول تربيت بدني سازمان گفت : هدف از برگزاری این تست ، سنجش توان جسمی نيروهاي عملياتي سازمان در حریق و حوادث است .

وي افزود : در این آزمايش كه با حضور 120  نفر از نيروهاي عملياتي برگزار شد ، در آيتمهاي بارفيكس در 60 سانيه ، دراز و نشست در 60 ثانيه ، پرش طول ، دوي 45 متر ، دوي 540 متر و دوي 9× 4 متر ميزان آمادگی جسمانی خود را در معرض ارزيابي داوران قرار دادند.