برگزاری تست عملیاتی و آمادگی جسمانی از پرسنل

برگزاری تست عملیاتی و آمادگی جسمانی از پرسنل


برگزاری تست عملیاتی و آمادگی جسمانی از پرسنل

تست ورزشي از پرسنل عملیاتی آتش نشانی یزد در  روزهاي دوازدهم و سیزدهم آبان در ایستگاه شماره 5 برگزار گردید  .

حميد صداقت مسئول تربيت بدني سازمان گفت : هدف از برگزاری این تست ، ارتقاء توان جسمی نيروهاي عملياتي سازمان در حریق و حوادث است .

وي افزود : در این آزمايش كه با حضور 50  نفر از آتش نشانان و امداگران برگزار شد ، ابتدا ضربان قلب استراحت افراد اندازه گیری و در پایان ورزش ضربان قلب اندازه گیری شد که این امر نشان دهنده بالا یا پائین بودن سیستم قلبی - عروقی یا همان هوازی آن فرد مي باشد که یکی از فاکتورهای مهم  آمادگی جسمانی است .

آدرس کوتاه :