برگزاری تست عملیاتی ،ورزشی پرسنل سازمان

برگزاری تست عملیاتی ،ورزشی پرسنل سازمان


برگزاری تست عملیاتی ،ورزشی پرسنل سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزدتست عملیاتی ورزشی زیر نظر مربیان مجرب در ایستگاه شماره 5 برگزار گردید .

  هدف از برگزاری چنین برنامه هایی، سنجش آمادگی بدنی پرسنل از نظر قدرت و استقامت و همچنین برنامه ریزی برای بالابردن توان جسمانی آتش نشانان و امدادگران در مقابله با حریق و حوادث احتمالی می باشد و از آنجا که سرعت و دقت جهت ارائه خدمات و امدا­­­د رسانی،  نیاز به آمادگی جسمانی مطلوب می باشد، واحد تربیت بدنی سازمان با همکاری واحد آموزش در تاریخهاي 16 الی 18 اسفند در ایستگاه مرکزی سازمان و با حضور کلیه پرسنل عملیاتی اقدام به برگزاری مسابقات امدادی شامل دو 60متر سرعت ، دو 1400متر، دراز و نشست ، شنا ، بارفیکس و همچنین اندازه گیری نمایه توده بدنی (قد- وزن ) نموده است.

 

 

آدرس کوتاه :