برگزاری آزمون عملی استخدام آتش نشانان

برگزاری آزمون عملی استخدام آتش نشانان

تست  عملی استخدام آتش نشانان  استان به منظور انتخاب نیروهایی که دارای سلامت جسمانی و همچنین دارا بودن قدرت بدنی و توان جسمی و عملیات بالایی می باشند جهت استخدام در این سازمان برگزار گردید .

این آزمون با حضور نمایندگان سازمان شهرداری ها و کمیته اجرایی در سالن سرپوشیده و محوطه چمن ورزشگاه شهید نصیری در روز بیست و پنجم فروردین برگزار گردید.

 در این مسابقات  شرکت کنندگان بعد از چند  تست پزشکی در 9 آیتم و هر آیتم با نظارت 2 داور جهت احراز پست آتش نشان و راننده به رقابت پرداختند .