برگزاري 3 مانور در هفته پدافند غير عامل

برگزاري 3 مانور در هفته پدافند غير عامل


برگزاري 3 مانور در هفته پدافند غير عامل

به مناسبت هفته پدافند غير عامل پرسنل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد  در جهت ارتقاء سطح عملياتي خود  اقدام به برگزاري 3 مانور در روز هاي ششم ، هشتم و نهم آبان نمودند.

در اين مانورها كه در انبارهاي غله ، شركت فرآورده هاي نسوز و كارخانه يزدباف برگزارگرديد ، پرسنل اين سازمان  علاوه بر انجام وظايف ذاتي خود  در امر امداد و نجات توانستند وضعيت روحي و جسماني  خود را در مواقع بحراني  ضمن  برنامه ريزي صحيح و منظم نقش بسزايي داشته باشند .