برگزاري مانور عمليات اطفاي حريق (2)

برگزاري مانور عمليات اطفاي حريق (2)


برگزاري مانور عمليات اطفاي حريق (2)

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني يزد پرسنل ايستگاه شماره يك سازمان به همراه خودرو و تجهيزات اطفاي حريق در مانور عمليات اطفاي حريق شركت نمودند .

اين مانور نمادين از سوي مديرعامل سازمان و با حضور فرماندار محترم يزد وتعدادي از كارشناسان آن مجموعه با نظارت كارشناسان مديريت بحران در روز پنج شنبه بيست و نهم تير ماه در محدوده ايستگاه شماره يك با هدف به نمايش گذاشتن توان جسمي و عملياتي آتش نشانان برگزار گرديد .

سيدمحمد ميرجليلي مديرعامل سازمان در اين خصوص اظهار داشت : اين مانور نمادين همانند مانور روز قبل در جهت كاهش زمان اطفاي حريق و تست تجهيزات اطفاي حريق ، در سه سناريوي مجزا بين پرسنل سه شيفت آن ايستگاه برگزار گرديد كه نتيجه آن در ارائه خدمات بهينه به شهروندان موثر خواهد بود.

در پايان فرماندار محترم يزد توصيه هاي لازم مبني بر ارائه خدمات به موقع به همشهريان عزيز را خواستار شدند و ضمن تذكر در خصوص نقاط ضعف و كمبود تجهيزات ، بابت عملكرد خوب از مديرعامل سازمان درخواست نمودند از پرسنل به نحو مقتضي تقدير به عمل آيد.

آدرس کوتاه :