برگزاري كلاسهاي آموزشي در پاركها به شهروندان و ميهمانان نوروزي

برگزاري كلاسهاي آموزشي در پاركها به شهروندان و ميهمانان نوروزي


برگزاري كلاسهاي آموزشي در پاركها به شهروندان و ميهمانان نوروزي
             به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد كارشناسان واحد آموزش سازمان در راستاي ترويج فرهنگ ايمني و آموزش همگاني  به تعداد 4200 نفر مسافرين نوروزي درايام نوروز و همچنين 2568 نفردانش آموزان و شهروندان  در فروردين ماه 89  اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزش تئوري و عملي در زمينه ايمني وآتش نشاني  نموده اند .
 
محمد رضا سرمست يزدي مديرعامل سازمان اظهار داشت :
آموزشهاي ايمني و نحوه كار باخاموش كننده هاي آتش نشاني نقش بسزائي در كاهش حريق و حوادث و همچنين مقابله با حو.ادث احتمالي دارد .
 
 
نكات ايمني :
·       خطر در كمين است همواره و درهمه جا مراقب باشيد.
·       ايمني فكر كنيد و ايمن عمل كنيد .
·       روز خوش روز بدون حادثه است
آدرس کوتاه :