برگزاري كارگروه فنی تربيت بدني و آمادگي جسماني

برگزاري كارگروه فنی تربيت بدني و آمادگي جسماني


برگزاري كارگروه فنی تربيت بدني و آمادگي جسماني

برگزاري كارگروه  فنی تربيت بدني و آمادگي جسماني

آتش نشانان سراسر كشور به ميزباني آتش نشاني يزد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد ، ابتدا مهندس میرشمسی مدیرعامل سازمان ضمن تقدیر وتشکر از حضور آقای نوراللهی و مسئولین تربیت بدنی استانها ،گزارشی از فعالیتهای ورزشی سازمان آتش نشانی یزد ارائه نمود .

در ادامه آقای نوراللهی مسئول هماهنگي آتش نشانان كل كشور از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ضمن تقدیر و تشکر از سازمان آتش نشانی یزد از برگزاری همایش کویر نوردی و جلسه کارگروه ورزش ، گزارشاتی را از سازمانهایی که مسابقات المپیاد برگزار نمودند  به جلسه ارائه نمودند .

ایشان هدف از برگزاری مسابقات المپیاد را ارتقاء آمادگی جسمانی آتش نشانها دانست . درادامه در قالب پاورپونت ازجمله اقدامات صورت گرفته ازطرف  سازمان شهرداریها جهت برگزاری هرچه بهتر مسابقات در چند سال اخیر به جلسه ارائه شد .

در ادامه اعضاي گروه پيشنهاداتي ارائه نمودند که مقرر شد پیشنهادات مربوطه در سال 1395 بصورت گسترده و فراگیر در سطح سازمان ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور انجام پذیرد .