برگزاري كارگاه آموزشی ضمن خدمت پرسنل سازمان

برگزاري كارگاه آموزشی ضمن خدمت پرسنل سازمان


برگزاري كارگاه آموزشی ضمن خدمت پرسنل سازمان
   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با توجه به اهميت آموزش جهت استمرار آموزشهاي عملي و ضمن خدمت براي بالا بردن سطح عملكرد نيروهاي عملياتي سازمان در مواجهه با خطرات و حوادث با ابتكار واحد آموزش سازمان كارگاه 4 روزه تخصصي آموزشي علت يابي ، كارشناسي و پيشگيري حريق با حضور استاد متخصص از تهران در حال برگزاري ميباشد .
شايان ذكراست در طي اين دوره فرماندهان محترم ايستگاهها و همچنين پرسنل عملياتي سازمان ضمن استقبال خوب از اين دوره دراين كارگاه آموزشي شركت نمودند .
 
ميرجليلي مديرعامل سازمان دراين خصوص اظهار داشت :
استمرار آموزشهاي عملي و ضمن خدمت جهت بالابردن سطح علمي سازمان مورد نياز مي باشد و افراد برجسته شركت كننده دراين دوره ها در آينده نزديك در تيم هاي كارشناسي قرار خواهند گرفت تا از اين به بعد نظرات كارشناسي درقالب  تيم كارشناسي بوده و از دقت  بيشتري  برخوردار باشد .