برگزاري كارگاه آموزشي کار با نردبان 56 متری

برگزاري كارگاه آموزشي کار با نردبان 56 متری


برگزاري كارگاه آموزشي کار با نردبان 56 متری

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، مهدی حسینی معاون آموزش و پیشگیری آتش نشاني يزد گفت: يك دوره آموزشي 32 ساعته كار با نردبان 56 متری براي 26 نفر از رئيس ايستگاه ها و پرسنل عملیاتی از روز دوشنبه 24مهر ماه زير نظر مربيان مجرب و با تجربه از کشور سازنده ی آن خودرو شروع شد.

آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئیس سازمان آتش نشاني يزد اظهار داشت: علم و فناوری و تجهیزات نو همیشه راه های جدیدی در مقابله با حریق ها و حوادث گوناگون معرفی می کند و آتش نشانی ها باید در این مسیر حرکت کنند تا از تکنولوژی و علم روز عقب نمانند، لذا رسالت حوزه آموزش، فراگیری آنها و انتقال به نیروهای عملیاتی سازمان است و این مهم باید همیشه در سطوح مختلف تداوم داشته باشد.