برگزاري كارگاه آموزشي کار با نردبان 56 متری

برگزاري كارگاه آموزشي کار با نردبان 56 متری

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، مهدی حسینی معاون آموزش و پیشگیری آتش نشاني يزد گفت: يك دوره آموزشي 32 ساعته كار با نردبان 56 متری براي 26 نفر از رئيس ايستگاه ها و پرسنل عملیاتی از روز دوشنبه 24مهر ماه زير نظر مربيان مجرب و با تجربه از کشور سازنده ی آن خودرو شروع شد.

آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئیس سازمان آتش نشاني يزد اظهار داشت: علم و فناوری و تجهیزات نو همیشه راه های جدیدی در مقابله با حریق ها و حوادث گوناگون معرفی می کند و آتش نشانی ها باید در این مسیر حرکت کنند تا از تکنولوژی و علم روز عقب نمانند، لذا رسالت حوزه آموزش، فراگیری آنها و انتقال به نیروهای عملیاتی سازمان است و این مهم باید همیشه در سطوح مختلف تداوم داشته باشد.