برگزاري سومين جلسه ستاد مديريت بحران شهرداري يزد

برگزاري سومين جلسه ستاد مديريت بحران شهرداري يزد

اين جلسه با حضور مدير عامل سازمان آتش نشاني ، كارشناسان محترم شركت مهاب و ساير اعضاي ستاد مديريت بحران شهرداری در تاريخ هفدهم شهريور در ساختمان مركزي اين سازمان برگزار گرديد .

هدف از برگزاري اين نشست بررسي مشكل آبگرفتگي معابر سطح شهر در مواقع باراني ، دفع آبهاي سطحي و همچنين جمع آوري نخاله هاي مخازن  سيل بند بود.

در اين جلسه مقرر گرديد برآورد هزينه اوليه در خصوص  حمل نخاله ها انجام  و روند پيشرفت طرح دفع آبهاي سطحي انجام گيرد كه در اين خصوص  پيشنهاداتي ازطرف اعضاء ارائه گرديد  .