برگزاري دوره آموزشی امدادجاده اي برای پرسنل شهرداری يزد و سازمانهاي تابعه

برگزاري دوره آموزشی امدادجاده اي برای پرسنل شهرداری يزد و سازمانهاي تابعه


برگزاري دوره آموزشی امدادجاده اي برای پرسنل شهرداری يزد و سازمانهاي تابعه

به گفته مهدي حسيني معاون آموزش و پيشگيري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد این دوره آموزشی با حضور پرسنل عملياتي آتش نشاني و جمعی از کارکنان شهرداري و سازمانهاي تابعه از ديروز بيست و سوم شهريور در حال برگزاري است و شرکت کنندگان در این دوره آموزشی ابتدا به بحث و تبادل نظر درباره تصادفات و اماکن نا ایمن و اقدامات آتش نشانان برای کاهش حوادث پرداختند .