برگزاري دوره آموزشي مقابله با حوادث آبگرفتگي

برگزاري دوره آموزشي مقابله با حوادث آبگرفتگي


برگزاري دوره آموزشي مقابله با حوادث آبگرفتگي

به منظورآمادگي و مقابله با حوادث آبگرفتگي در سطح شهريزد يكدوره كارگاه آموزشي در روز بيست و يكم آذر ماه به مدت 4 ساعت  در ايستگاه شماره 5 اين سازمان برگزار شد .

اين دوره آموزشي كه  با حضور نمايندگان مناطق سه گانه شهرداري ، ناحيه تاريخي و پرسنل سازمان آتش نشاني برگزار گرديد ، شركت كنندگان با اصول و مباني اوليه در خصوص رفع مشكل آبگرفتگي و نحوه كار با انواع موتور پمپ ها ، تعمير و نگه داري به صورت تئوري و عملي آشنا شدند كه انتظار مي رود در صورت بارندگيهاي احتمالي آمادگي قابل قبولي در مجموعه شهرداري وجود داشته باشد .

آدرس کوتاه :