برگزاري دوره آموزشي رفتار شناسی حریق

برگزاري دوره آموزشي رفتار شناسی حریق


برگزاري دوره آموزشي رفتار شناسی حریق

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، مهدی حسینی معاون آموزش و پیشگیری آتش نشاني يزد گفت: يك دوره آموزشي 24 ساعته رفتارشناسی حریق براي 11 نفر از پرسنل ايستگاه ها از روز یکشنبه 24 شهریور ماه زير نظر مربيان مجرب و با تجربه از سازمان آتش نشانی مشهد شروع شد.

آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسی رئيس سازمان آتش نشانی یزد اظهار داشت : واحد آموزش سازمان علاوه بر برگزاري دوره هاي آموزشي رايگان براي شهروندان ملزم به اجرای دوره های تخصصی برای نیروهای عملیاتی می باشد که در اين مدت طبق دستور كار قبلي به منظور آمادگي و هماهنگي هرچه بيشتر نيروها، این دوره ها در قالب بسته های آموزشی تخصصی و متفاوت به صورت تئوری و عملی برگزار شد.