برگزاري دوره آتش نشاني و خدمات ايمني براي آتش نشانان استان يزد

برگزاري دوره آتش نشاني و خدمات ايمني براي آتش نشانان استان يزد


برگزاري دوره آتش نشاني و خدمات ايمني براي آتش نشانان استان يزد

در راستاي گسترش فرهنگ ايمني و تقليل حوادث آتش سوزي ، كارگاه آموزشي ايمني براي پرسنل عملياتي آتش نشاني هاي استان يزد برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : برگزاري اين كارگاه ها ، كه يكي از اهداف سازمان آتش نشاني يزد به حساب مي آيد ، براي افزايش ميزان آگاهي نيروهاي عملياتي آتش نشاني ها در خصوص ايمني و آشنايي بيشتر با حوادث و آتش سوزي هاي متفاوت اجرا مي شود تا بتوانند در صورت مواجه شدن با بحران ، واكنش درست و به موقعي از خود نشان دهند .

مديرعامل سازمان به آموزش 48 نفر از آتش نشانان استان يزد در 2 گروه 23 و 25 نفره اشاره كرد و بيان نمود : اين افراد در 3 روز متوالي از ساعت 7 صبح الي 17 زير نظر مربيان مجرب سازمان در كلاس هاي آموزش آتش نشاني و خدمات ايمني به صورت تئوري و عملي شركت كردند و ضمن آشنايي با وظايف آتش نشان در موقع حوادث و آتش سوزي ها ، با راه هاي مهار انواع آتش سوزي ها ، شيوه استفاده صحيح از تجهيزات خودرو هاي عملياتي ، آشنا شدند .