برگزاري جلسه توديع ومعارفه سرپرستان ايستگاها

برگزاري جلسه توديع ومعارفه سرپرستان ايستگاها

جلسه توديع ومعارفه سرپرست ايستگاهها  در روز چهاردهم مهر  با حضور معاونت عمليات ، مسئول آموزش و پيشگيري و  روساي ايستگاه ها در دفتر مديرعامل برگزار گرديد.

 در ابتداي جلسه سيدمحمد ميرجليلي   از زحمات صادقانه آقاي محمدرضا عزيزي سرپرست ايستگاههای شماره 3 و4   كه به درجه  بازنشستگي  نائل آمده اند تقدير و تشكر نمود .

مدير عامل سازمان  افزود ، بهبود كيفيت خدمات سازمان به شهروندان در رابطه با مسائل ايمني و آتش نشاني و  همچنين رسيدن به موقع پرسنل به محل حادثه با اجراي  عملكرد مناسب و  برنامه ريزي صحيح و مستمر از اهداف مهم  سازمان آتش نشاني  مي باشد .

وي در ادامه بر فعاليت بيشتر  كاركنان   در حوزهاي  عمليات ، آموزش و پيشگيري  بر  همكاري و مشاركت  تنگاتنگ كليه پرسنل تا رسيدن به  شرايط استاندارد تاكيد نمود . 

در پايان جلسه سرپرستان جديد  ايستگاههاي فوق   معرفي گرديد .