برگزاري آزمون آمادگي جسماني نيروهاي عملياتي آتش نشاني يزد

برگزاري آزمون آمادگي جسماني نيروهاي عملياتي آتش نشاني يزد


برگزاري آزمون آمادگي جسماني نيروهاي عملياتي آتش نشاني يزد

نيروهاي عملياتي سازمان آتش نشاني يزد با شركت در آزمون عمليات ورزشي ، آمادگي جسماني و توان عملياتي خود را در معرض ارزيابي داوران قرار دادند .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان گفت : نخستين دوره ي آزمون آمادگي جسماني مربوط به سال جاري در زمين ورزشي شهيد پاكنژاد برگزار شد و 128 نفر از آتش نشانان توانمندي عمليات ورزشي و آمادگي جسماني خود را در روز هاي سوم و چهارم خرداد با شركت در رشته هاي ورزشي تعيين شده از جمله بررسي استقامت قلبي و عروقي به معرض ارزيابي گذاشتند .

ميرشمسي با بيان اينكه اين آزمون هر دو ماه يكدفعه براي سنجش ميزان آمادگي جسماني و عملياتي آتش نشانان ، به منظور ارتقاء سطح توانمندي آنان برگزار مي شود گفت : آمادگي جسماني از جمله ويژگيهاي آتش نشانان است كه همواره بايد در سطح استاندارد و مورد قبول باشد تا آنها بتوانند در اجراي ماموريتهاي محوله ، عمليات امداد و نجات را بهترين شكل و در كمترين زمان ممكن انجام دهند .