برگزاري آزمون آمادگي جسماني نيروهاي عملياتي آتش نشاني يزد

برگزاري آزمون آمادگي جسماني نيروهاي عملياتي آتش نشاني يزد

نيروهاي عملياتي سازمان آتش نشاني يزد با شركت در آزمون عمليات ورزشي ، آمادگي جسماني و توان عملياتي خود را در معرض ارزيابي داوران قرار دادند .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان گفت : نخستين دوره ي آزمون آمادگي جسماني مربوط به سال جاري در زمين ورزشي شهيد پاكنژاد برگزار شد و 128 نفر از آتش نشانان توانمندي عمليات ورزشي و آمادگي جسماني خود را در روز هاي سوم و چهارم خرداد با شركت در رشته هاي ورزشي تعيين شده از جمله بررسي استقامت قلبي و عروقي به معرض ارزيابي گذاشتند .

ميرشمسي با بيان اينكه اين آزمون هر دو ماه يكدفعه براي سنجش ميزان آمادگي جسماني و عملياتي آتش نشانان ، به منظور ارتقاء سطح توانمندي آنان برگزار مي شود گفت : آمادگي جسماني از جمله ويژگيهاي آتش نشانان است كه همواره بايد در سطح استاندارد و مورد قبول باشد تا آنها بتوانند در اجراي ماموريتهاي محوله ، عمليات امداد و نجات را بهترين شكل و در كمترين زمان ممكن انجام دهند .