برگزاري آزمون آمادگي جسماني براي نيروهاي عملياتي آتش نشاني ابركوه

برگزاري آزمون آمادگي جسماني براي نيروهاي عملياتي آتش نشاني ابركوه


برگزاري آزمون آمادگي جسماني براي نيروهاي عملياتي آتش نشاني ابركوه

نيروهاي عملياتي سازمان آتش نشاني ابركوه با شركت در آزمون عمليات ورزشي ، آمادگي جسماني و توان عملياتي خود را در معرض ارزيابي كارشناسان اعزامي از سازمان آتش نشاني يزد  قرار دادند .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، آتش پاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت :  طبق درخواست سازمان آتش نشاني ابركوه دوره ي آمادگي جسماني و طب كار مربوط به سال جاري در زمين ورزشي شهرداري ابركوه برگزار شد و نيروهاي عملياتي توانمندي عمليات ورزشي و آمادگي جسماني خود را در روز سه شنبه 22 تيرماه با شركت در رشته هاي ورزشي تعيين شده از جمله بررسي استقامت قلبي و عروقي به معرض ارزيابي گذاشتند .

ميرشمسي با بيان اينكه اين آزمون هر دو ماه يكدفعه براي سنجش ميزان آمادگي جسماني و عملياتي آتش نشانان ، به منظور ارتقاء سطح توانمندي آنان لازم است ، افزود : آمادگي جسماني از جمله ويژگيهاي آتش نشانان است كه همواره بايد در سطح استاندارد و مورد قبول باشد تا آنها بتوانند در اجراي ماموريتهاي محوله ، عمليات امداد و نجات را  به بهترين شكل و در كمترين زمان ممكن انجام دهند .

آدرس کوتاه :