برندگان مسابقه انشاء نويسي آتش نشاني وخدمات ايمني

برندگان مسابقه انشاء نويسي آتش نشاني وخدمات ايمني


برندگان مسابقه انشاء نويسي آتش نشاني وخدمات ايمني

برندگان مسابقه انشاء نويسي آتش نشاني وخدمات ايمني يزد معرفي شدند

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني يزد به منظور افزايش اطلاعات ايمني دانش آموزان مقطع تحصيلي راهنمايي و اشاعه فرهنگ پيشگيري از بروز حوادث در جامعه، سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني يزد با همكاري سازمان آموزش و پرورش استان اقدام به برگزاري يك دوره مسابقه انشاء با موضوع ايمني در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان يزد نمود . اين مسابقه با توزيع بيش از 24000برگ انشاء طراحي شده توسط آتش نشاني انجام و تمام انشاهاي واصله توسط كارشناسان سازمان از نظر نگارش ، اطلاعات عمومي و توجه به مسائل فني مورد بررسي قرارگرفت و از بين آثار واصله 5 اثر به عنوان اثر برگزيده انتخاب که جوايز آن طي مراسمي اهداء خواهدشد.

 

        

 

 

 

 

     سعید زارع سروی                      حدیثه حسینی خواه                     فائزه دوست محمدی

   مدرسه راهنمایی مومنین        مدرسه راهنمایی شهید صدوقی               مدرسه راهنمایی حلیمه

 

 

 

 

                                                    رژین اقبال کوهی              عارفه شکوفه مقدم

                               مرکز استعدادهای درخشان         راهنمایی دکتر مفتح                    

 

 

 

 

برندگان مسابقه ايمني درخانواده وجامعه سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني يزد معرفي شدند

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني يزد  به منظور بالابردن

سطح فرهنگ ايمني در بين شهروندان ، سازمان آتش نشاني  يزد اقدام به برگزاري  يك دوره مسابقه ايمني درخانواده و جامعه نمود . اين مسابقه با تهيه وتوزيع 10000 نسخه كتابچه ایمنی در خانواده وجامعه حاوي نكات ايمني دربین شهروندان انجام واز بين پاسخ نامه هاي صحيح ارسالي، به قيد قرعه به 5 نفر از برگزيدكان جوايزي اهدا خواهد شد .

اسامی برندگان مسابقه به شرح ذیل می باشد.

1-   نیلوفر میرحسینی

2-   محمد رضا میرجلیلی

3-   مهدیه نظریان

4-   محمد حسین کاظم

5-   سکینه رضایی