برش کاری غیر اصولی تانکر گازوئیل حادثه آفرید

برش کاری غیر اصولی تانکر گازوئیل حادثه آفرید


برش کاری غیر اصولی تانکر گازوئیل حادثه آفرید

به گزارش روابط عمومی سازمان بر اساس اطلاع تلفنی به سامانه 125 روز جمعه پنجم اسفند ساعت 15:18 مبنی بر اینکه  در داخل زیرزمین  منزل مسکونی  واقع در منطقه آزاد شهر انفجاری خفیف رخ داده است پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 4 به محل اعزام و پس از بررسی های اولیه مشخص گردید که جهت بیرون آوردن منبع خالی گازوئیل از داخل زیرزمین اقدام به برشکاری منبع نموده که ناگهان انفجار خفیفی رخ داده و در این حادثه فرد کارگر دچار سوختگی سطحی می شود .

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان با ذکر این نکته که جرقه های برشکاری در محیط سربسته كه حاوی بخار مایعات قابل اشتعال است موجب انفجار و آتش سوزی می شود . ضمناً خاطر نشان کرد جهت برشکاری منبع سوخت می بایست ضمن رعایت نکات ایمنی ابتدا می بایست  محتویات منبع تخلیه و سپس با شستشوی کامل منبع با آب گرم اقدام به برشکاری نموده تا شاهد چنین حوادثی نباشیم . 

آدرس کوتاه :