برشکاری تانکر گازوئیل منجر به حریق شد

برشکاری تانکر گازوئیل منجر به حریق شد


برشکاری تانکر گازوئیل منجر به حریق شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، طبق اطلاع تلفنی به سامانه 125 سازمان مورخ بیستم خرداد مقارن ساعت 9:59 مبنی بر اینکه در زیر زمین واحد مسکونی واقع در خیابان مسکن حریقی به وقوع پیوسته بلافاصله پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 7  مستقر در بلوار مدرس به محل اعزام که پس از بررسیهای اولیه مشخص گردید فرد صاحبخانه جهت بیرون آوردن منبع گازوئیل از داخل زیرزمین واحد مسکونی خود از یک کارگر جوشکار  جهت برشکاری استفاده که در حین کار، ناگهان انفجار خفیفی رخ داده و متعاقب آن حریق به وقوع می پیوندد. در این حادثه فرد کارگر دچارسوختگی خفیف شده بود. 

سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان با بیان این نکته که جرقه های جوشکاری و برشکاری ممکن است موجب آتش سوزی شوند اظهار داشت : جهت برشکاری منابع سوختی می بایست ضمن  رعایت نکات ایمنی ابتدا منبع را از مایعات قابل اشتعال خالی نموده و سپس با شستشوی کامل منبع با آب گرم و پر نمودن منبع با آب  و جمع آوری کلیه مواد قابل اشتعال در اطراف محل و با رعایت کلیه نکات ایمنی و مجهز نمودن خود به وسایل و تجهیزات انفرادی از قبیل لباس ، دستکش و عینک،  اقدام به برشکاری نموده تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

 

 

 

آدرس کوتاه :