برخورد 11 دستگاه خودروي سنگين در جاده كنار گذر

برخورد 11 دستگاه خودروي سنگين در جاده كنار گذر

در بامداد روز هفتم آبان ساعت 2:23 ستاد فرماندهي اين سازمان با دريافت خبري در خصوص  برخورد 11 دستگاه خودروي سنگين ،  بيدرنگ چند دستگاه خودروي امداد رساني از ايستگاه شماره 4 و 8 به جاده كنار كذر روبروي بوستان ولايت اعزام و با ايمن سازي محل و استفاده از وسايل امدادجاده اي موفق شدند راننده خودروي خاور و هوو را از داخل خودر به بيرون انتقال و تحويل پرسنل اور‍ژانس حاضر در محل نمايند  .

همچنين پرسنل اين سازمان در ساعت 2:35 با دريافت خبر واژگوني يكدستگاه اتوبوس حامل 35 سرنشين  در محور يزد – مهريز از ايستگاههاي شماره 5،7،8 و 9 به محل اعزام و با هماهنگي پليس 110 و هلال احمر و با انجام  عمليات امدادو نجات موفق شدند 6 نفر از مجروحين را بيرون از خودرو انتقال و تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمايند. متاسفانه در جريان اين حادثه  2 نفر از مسافران اتوبوس فوت نموده بودند.