برخورد 11 دستگاه خودروي سنگين در جاده كنار گذر

برخورد 11 دستگاه خودروي سنگين در جاده كنار گذر


برخورد 11 دستگاه خودروي سنگين در جاده كنار گذر

در بامداد روز هفتم آبان ساعت 2:23 ستاد فرماندهي اين سازمان با دريافت خبري در خصوص  برخورد 11 دستگاه خودروي سنگين ،  بيدرنگ چند دستگاه خودروي امداد رساني از ايستگاه شماره 4 و 8 به جاده كنار كذر روبروي بوستان ولايت اعزام و با ايمن سازي محل و استفاده از وسايل امدادجاده اي موفق شدند راننده خودروي خاور و هوو را از داخل خودر به بيرون انتقال و تحويل پرسنل اور‍ژانس حاضر در محل نمايند  .

همچنين پرسنل اين سازمان در ساعت 2:35 با دريافت خبر واژگوني يكدستگاه اتوبوس حامل 35 سرنشين  در محور يزد – مهريز از ايستگاههاي شماره 5،7،8 و 9 به محل اعزام و با هماهنگي پليس 110 و هلال احمر و با انجام  عمليات امدادو نجات موفق شدند 6 نفر از مجروحين را بيرون از خودرو انتقال و تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمايند. متاسفانه در جريان اين حادثه  2 نفر از مسافران اتوبوس فوت نموده بودند.