برخورد شدید دو دستگاه خودروی حمل زباله

برخورد شدید دو دستگاه خودروی حمل زباله


برخورد شدید دو دستگاه خودروی حمل زباله

پرسنل امداد و نجات از ایستگاه هاي شماره 5 و 6 رأس 40  دقیقه بعد از نيمه شب  دوازدهم دی ماه سالجاری جهت امداد رسانی به  خوروی حمل زباله  به جاده منتهی به محل دفن پسماند های شهری اعزام شدند  .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی يزد : این حادثه بر اثر برخورد شدید یکدستگاه خودروی ایسوزوي حمل زباله با خودروی دیگري که درکنار جاده پارک شده بود ايجاد و باعث مجروح و محبوس شدن کمک راننده می گردد  .

امدادگران ضمن ایمن سازی محل با کشیدن نوار خطر درمحدوه عملیات  با استفاده از دستگاه های امداد و نجات جاده ای  اقدام به باز نمودن درب خودرو نموده و مصدوم که از ناحیه پا دچارآسیب شدید شده بود را به بیرون انتقال و جهت اعزام به مراکز درمانی  تحویل پرسنل  اورژانس نمودند .

آدرس کوتاه :