برخورد سمند به تیر برق حادثه ساز شد

برخورد سمند به تیر برق حادثه ساز شد


برخورد سمند به تیر برق حادثه ساز شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به علت برخورد شدید خودروی سواری سمند به تیر چراخ برق و سقوط آن در وسط بلوار آتش نشانان را به محل حاثه کشاند  .

رخداد این حادثه در روز یازدهم دیماه ساعت 22:54 به سامانه 125 اطلاع رسانی و یک دستگاه خودرو از ایستگاه شماره 9 به بلوار جوان  اعزام می شود . 

با توجه به اینکه سقوط تیر و سیمهای هادی جریان الکتریسته آن در وسط بلوار برای مردم  و خودروهای عبوری خطرناک بود ، آتش نشانان ضمن ایمن سازی محل با جلوگیری از نزدیک شدن مردم به محل حادثه ، ایمنی را تا رسیدن اتفاقات اداره برق تامین نمودند  . 

آدرس کوتاه :