برخورد سمند به تیر برق حادثه ساز شد

برخورد سمند به تیر برق حادثه ساز شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به علت برخورد شدید خودروی سواری سمند به تیر چراخ برق و سقوط آن در وسط بلوار آتش نشانان را به محل حاثه کشاند  .

رخداد این حادثه در روز یازدهم دیماه ساعت 22:54 به سامانه 125 اطلاع رسانی و یک دستگاه خودرو از ایستگاه شماره 9 به بلوار جوان  اعزام می شود . 

با توجه به اینکه سقوط تیر و سیمهای هادی جریان الکتریسته آن در وسط بلوار برای مردم  و خودروهای عبوری خطرناک بود ، آتش نشانان ضمن ایمن سازی محل با جلوگیری از نزدیک شدن مردم به محل حادثه ، ایمنی را تا رسیدن اتفاقات اداره برق تامین نمودند  .