با سرعت عمل آتش نشانان حریق چوب فروشی مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حریق چوب فروشی مهار شد

جرقه های حاصل از جوشکاری ، مغازه چوب فروشي را به آتش كشيد  به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 19:51 روز 21 تیر مبني بر مشاهده حریق در مغازه چوب فروشی واقع در خیابان انقلاب قبل از سینما فرهنگ سابق ، بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 5 و 6  به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

محمد میدانی معاون عملیات سازمان که در محل حضور داشت گفت :  آتش نشانان در بدو ورود همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از چند رشته لوله آبدهی آغاز
مي كنند و با شناسایی کانون حریق در كمترين زمان ممكن مبادرت به اطفاء حریق چوب و تخته های انبار شده در داخل مغازه مي كنند .

محمد میدانی افزود :  با توجه با اینکه  مغازه  چوب  فروشی در مجاورت کارگاه آهنگری قرار داشت بنابراين بررسي ها نشان مي دهد كه جرقه های حاصل از جوشکاری باعث ایجاد ایجاد حریق شده است .