با سرعت عمل آتش نشانان حریق چوب فروشی مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حریق چوب فروشی مهار شد


با سرعت عمل آتش نشانان حریق چوب فروشی مهار شد

جرقه های حاصل از جوشکاری ، مغازه چوب فروشي را به آتش كشيد  به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 19:51 روز 21 تیر مبني بر مشاهده حریق در مغازه چوب فروشی واقع در خیابان انقلاب قبل از سینما فرهنگ سابق ، بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 5 و 6  به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

محمد میدانی معاون عملیات سازمان که در محل حضور داشت گفت :  آتش نشانان در بدو ورود همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از چند رشته لوله آبدهی آغاز
مي كنند و با شناسایی کانون حریق در كمترين زمان ممكن مبادرت به اطفاء حریق چوب و تخته های انبار شده در داخل مغازه مي كنند .

محمد میدانی افزود :  با توجه با اینکه  مغازه  چوب  فروشی در مجاورت کارگاه آهنگری قرار داشت بنابراين بررسي ها نشان مي دهد كه جرقه های حاصل از جوشکاری باعث ایجاد ایجاد حریق شده است .

آدرس کوتاه :