با سرعت عمل آتش نشانان حریق مغازه نجاري مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حریق مغازه نجاري مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 6:19 بامداد امروز اولين روز از فصل زمستان مبني بر مشاهده حریق در مغازه نجاري واقع در بلوار دانشجو كوچه شماره 2 ، بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 3 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 7 و 9 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

محمدرضا رحيمي معاون عملیات سازمان که در محل حضور داشت گفت :  آتش نشانان در بدو ورود به 2 گروه تقسيم مي شوند ابتدا  گروه اول همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی، عمليات اطفاي حريق را با استفاده از چند رشته لوله آبدهی آغاز مي كنند و با شناسایی کانون حریق در كمترين زمان ممكن مبادرت به اطفاي حریق چوب و تخته های انباشته  شده در داخل مغازه مي كنند.  

رحيمي با اشاره به اينكه اين آتش سوزي به جزء خسارت مالي ، خسارت ديگري در پي نداشت افزود : گروه دوم چون يكدستگاه پژو پارس در مجاورت آتش سوزي آن مغازه و شعله هاي آتش قرار داشت و بر اثر حرارت زياد دچار سوختگي بدنه و شكست شيشه ها شده بود ، بنابر اين خيلي سريع نسبت به خنك نمودن آن خودرو اقدام و از سرايت آتش به ديگر قسمتها ي آن جلوگيري نمودند.