با سرعت عمل آتش نشانان حریق مغازه نجاري مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حریق مغازه نجاري مهار شد


با سرعت عمل آتش نشانان حریق مغازه نجاري مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 6:19 بامداد امروز اولين روز از فصل زمستان مبني بر مشاهده حریق در مغازه نجاري واقع در بلوار دانشجو كوچه شماره 2 ، بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 3 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 7 و 9 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

محمدرضا رحيمي معاون عملیات سازمان که در محل حضور داشت گفت :  آتش نشانان در بدو ورود به 2 گروه تقسيم مي شوند ابتدا  گروه اول همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی، عمليات اطفاي حريق را با استفاده از چند رشته لوله آبدهی آغاز مي كنند و با شناسایی کانون حریق در كمترين زمان ممكن مبادرت به اطفاي حریق چوب و تخته های انباشته  شده در داخل مغازه مي كنند.  

رحيمي با اشاره به اينكه اين آتش سوزي به جزء خسارت مالي ، خسارت ديگري در پي نداشت افزود : گروه دوم چون يكدستگاه پژو پارس در مجاورت آتش سوزي آن مغازه و شعله هاي آتش قرار داشت و بر اثر حرارت زياد دچار سوختگي بدنه و شكست شيشه ها شده بود ، بنابر اين خيلي سريع نسبت به خنك نمودن آن خودرو اقدام و از سرايت آتش به ديگر قسمتها ي آن جلوگيري نمودند.