با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125،ساعت 11:09 ديروز 8 اسفند ماه مبني بر مشاهده حریق يك دستگاه خودروي پژو 405 واقع در بلوار فلكه سوم آزادشهر خيابان كميل ،بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 10 و 4 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

مجيد موركيان رئيس ايستگاه شماره 10 سازمان گفت : اولين گروه از آتش نشانان ظرف مدت 2 دقيقه خود را به محل حادثه رساندند و همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاده از يك رشته لوله آبدهی آغاز و شعله هاي آتش را مهار كردند و پس از انجام عمليات خنك كردن به ايستگاه هاي خود مراجعت نمودند .