با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو مهار شد


با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125،ساعت 11:09 ديروز 8 اسفند ماه مبني بر مشاهده حریق يك دستگاه خودروي پژو 405 واقع در بلوار فلكه سوم آزادشهر خيابان كميل ،بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 10 و 4 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

مجيد موركيان رئيس ايستگاه شماره 10 سازمان گفت : اولين گروه از آتش نشانان ظرف مدت 2 دقيقه خود را به محل حادثه رساندند و همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاده از يك رشته لوله آبدهی آغاز و شعله هاي آتش را مهار كردند و پس از انجام عمليات خنك كردن به ايستگاه هاي خود مراجعت نمودند .