با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو مهار شد


با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به مركز فوريتهاي 125 در ساعت 21:41 يكشنبه شب هيجدهم مرداد ماه  نودو چهار مبني بر مشاهده حریق خودرو پژو پارس واقع در خيابان كاشاني ، پشت مسجد اتابكي ، بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان يك دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره يك به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

انتظامي رئيس ايستگاه شماره يك گفت :  آتش نشانان كمتر از 5 دقيقه  به محل حادثه رسيدند و همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از يك رشته لوله آبدهی آغازو شعله هاي آتش را مهار مي كنند و پس از انجام عمليات خنك كردن به ايستگاه خود مراجعت مي نمايند .

آدرس کوتاه :