با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به مركز فوريتهاي 125 در ساعت 21:41 يكشنبه شب هيجدهم مرداد ماه  نودو چهار مبني بر مشاهده حریق خودرو پژو پارس واقع در خيابان كاشاني ، پشت مسجد اتابكي ، بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان يك دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره يك به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

انتظامي رئيس ايستگاه شماره يك گفت :  آتش نشانان كمتر از 5 دقيقه  به محل حادثه رسيدند و همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از يك رشته لوله آبدهی آغازو شعله هاي آتش را مهار مي كنند و پس از انجام عمليات خنك كردن به ايستگاه خود مراجعت مي نمايند .