با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو آردي مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو آردي مهار شد


با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو آردي مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 12:37 روز هفتم مرداد ماه مبني بر مشاهده حریق خودرو آردي  واقع در بلوار شهيد دهقان نزديك ميدان صنعت ، بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 4 و 8 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

رضا زارع  رئيس ايستگاه شماره 8 گفت :  آتش نشانان ايستگاه 4 و 8  كمتر از 3 دقيقه  به محل حادثه رسيدند و همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از ماده اطفايي آب و كف آغاز مي كنند و شعله هاي آتش را مهار و از سرایت حریق به دیگر خودرو هاي  همجوار جلوگیری مي نمايند  .

آدرس کوتاه :