با سرعت عمل آتش نشانان حريق در يك رستوران مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حريق در يك رستوران مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 5:26 امروز  صبح 25 آبان مبني بر مشاهده حریق در رستوراني واقع در خیابان شهيد خليل حسن بيكي ، بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 8 و 1  به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

سعيد ايران نژاد معاون و بازرس سازمان که در محل حضور داشت و ناظر بر عملكرد آتش نشانان بود گفت :  آتش نشانان در بدو ورود همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از چند رشته لوله آبدهی آغاز مي كنند و با شناسایی کانون حریق در كمترين زمان ممكن مبادرت به اطفاء حریق در داخل مغازه مي كنند .