با سرعت عمل آتش نشانان حريق در يك رستوران مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حريق در يك رستوران مهار شد


با سرعت عمل آتش نشانان حريق در يك رستوران مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 5:26 امروز  صبح 25 آبان مبني بر مشاهده حریق در رستوراني واقع در خیابان شهيد خليل حسن بيكي ، بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره 8 و 1  به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

سعيد ايران نژاد معاون و بازرس سازمان که در محل حضور داشت و ناظر بر عملكرد آتش نشانان بود گفت :  آتش نشانان در بدو ورود همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از چند رشته لوله آبدهی آغاز مي كنند و با شناسایی کانون حریق در كمترين زمان ممكن مبادرت به اطفاء حریق در داخل مغازه مي كنند .